Vad gäller?

FACKLIG UTBILDNING

Utbildningen går igenom grundläggande regler om samtliga villkorsdelar i medlemmarnas anställningsavtal.

Allt ifrån lagen om anställningsskydd till ledighetsregler och principerna för lönesättning. Fokus ligger på medarbetarperspektivet. Efter genomgången utbildning i ”Vad gäller?” kommer du lättare att kunna besvara frågor från medlemmarna om vad som gäller inom olika områden.