Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  FACKLIG UTBILDNING /  Löneersättning och resebokning

Detta gäller för dig som vill gå på våra utbildningar

Löneersättning
Du är berättigad till ledighet med bibehållen lön om du av föreningen på din arbetsplats eller av DIK direkt är anmäld som facklig förtroendeman, arbetsmiljö- eller skyddsombud. Däremot utgår inget traktamente för dig som deltar i fackliga utbildningar.

Hotell- och resebokning
Om du anmält dig till någon av våra utbildningar, boka ingenting, varken resa eller hotell, förrän du fått bekräftelse på att du blivit antagen.

Du som är förtroendevald och behöver resa för att delta i våra utbildningar ska boka din resa via AkademikerResor. Bor du så långt ifrån orten där utbildningen äger rum att du inte har möjlighet att resa hem under den kväll/de kvällar som evenemanget pågår har du även rätt till övernattning på hotell om du så önskar. Alla bokningar av resor ska ske genom AkademikerResor

All bokning av hotell sker genom DIK.