Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  FACKLIG UTBILDNING /  Arbetsmiljöutbildning

Nästa tillfälle 16 - 17 november 2016. Ansök senast 2016-10-19.

Två mycket konkreta utbildningsdagar under vilka vi går igenom de regelverk som styr arbetsmiljöarbetet utifrån både kollektiv och individinriktad aspekt.

Vi går igenom arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, socialförsäkringsbalken samt centrala kollektivavtal på området.

Utbildningen inleds med teori varefter vi tillsammans utifrån ett typfall arbetar med arbetsmiljöarbete i praktiken. Tid avsätts även för att prata om de ibland svåra ”bemötandedelarna” i arbetsmiljöarbetet. Med utgångspunkt från regelverket och typfallet diskuterar vi gemensamt era egna och våra erfarenheter för att med konkreta medel ge er verktyg att nå framgång i ert lokala arbetsmiljöarbete.

Vi uppmärksammar också hur det lokala arbetsmiljöarbetet hänger ihop med annan verksamhetsplanering och övrigt fackligt arbete.

För vem?
För att få gå utbildningen ska du vara fackligt förtroendevald, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.