Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  FACKLIG UTBILDNING /  Ansökan och antagning

Förutsättningar för deltagande i facklig utbildning på DIK.

För att få gå utbildningen ska du vara facklig representant eller skyddsombud på din arbetsplats och medlem i DIK (för statlig sektor gäller att du ska arbeta på en av DIK:s kontaktmyndigheter och vara medlem i ett Saco-förbund).

Ansökan och antagning
Inbjudan skickas ut till utbildningarna cirka två månader före respektive utbildningstillfälle. Platserna till utbildningen är begränsade och fördelas efter beslut av kursledningen.

Skicka din intresseanmälan till Britt-Marie Berggren. Ange i ämnesraden vilken utbildning, datum och ort din intresseanmälan gäller.

Meddelande om antagning sker cirka en månad innan utbildningstillfället.

DIK betalar resa samt kost & logi. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren för deltagandet i facklig utbildning. Du söker själv ledigt hos din arbetsgivare.

Hur antagning till DIK:s fackliga utbildningar går till:

DIK tillämpar inte ”först-till-kvarn-principen” vid antagning till våra fackliga utbildningar. I stället går vi igenom vilka som sökt och väger samman faktorer som:

  • uppdrag i den lokala fackstyrelsen,
  • föreningens storlek samt styrelsens storlek,
  • vana av fackligt arbete,
  • tidigare genomgångna utbildningar (såväl på individnivå, men också hur andra i styrelsen genomfört utbildningar),
  • om sökande inte blivit antagen till tidigare utbildningar,
  • geografisk spridning bland deltagarna,
  • med mera.

Utifrån dessa ”kriterier” gör vi ett sammanvägt urval av deltagare som antas samt vilka vi inte kan erbjuda plats till utbildningen i fråga. I beskedet om antagning får du veta om du står på reservplats inför den specifika utbildningen.

Vi noterar alltid om en lokalfacklig ansökt men inte blivit antagen och det är ett starkt kriterium för att till nästkommande utbildning få en slags förtur i antagningen.

Har du ytterligare frågor om antagningsrutiner; kontakta britt-marie.berggren@dik.se.