Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  Semester och ledighet /  Semesterersättning

Om du arbetar en kortare period, till exempel sommarjobbar, har du ändå rätt till semesterlön.

Semesterlönen består av din vanliga lön plus ett semestertillägg om 0,43 procent (högre om kollektivavtal finns) av månadslönen. Om du inte tar ut någon semester har du rätt att få ut din semesterlön i pengar. Detta kallas semesterersättning. Hur stor denna ersättning är varierar beroende på om du arbetar i privat eller offentlig sektor, men som schablon kan du räkna med tolv procent av din lön.

Här är ett enkelt exempel på hur du kan beräkna din semesterersättning:

Du har arbetat en sommar och tjänat 20 000 kronor. Då har du rätt till ett tillägg på minst 2 400 kronor. Du har rätt att få ut totalt 22 400 kronor från din arbetsgivare.

Läs mer på Semester och Ledighet eller kontakta DIK:s medlemsjour för att få information om vilken semesterersättningsnivå som gäller för just dig.