Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  Semester och ledighet

Semesterns längd och eventuell förskottssemester bör preciseras i ditt anställningsavtal. Din rätt till semester regleras i semesterlagen och i kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Vissa regler i semesterlagen är tvingade medan andra har ersatts med kollektivavtal.

Semesterns längd är enligt lag minst 25 dagar. Många avtal ger emellertid rätt till längre semester.

Semesterlagen
Semesterlagen reglerar semesterår, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Semesterlagen sätter i de flesta fall de undre gränserna för vad du som anställd ska ha rätt till. För dem som omfattas av kollektivavtal, vilket de flesta i Sverige gör, gäller bättre villkor än semesterlagens. Avtal som ger sämre förmåner för den anställde än vad lagen anger gäller inte (med vissa undantag).

Här är huvuddragen i semesterlagen:

» Ett semesterår löper från 1 april till 31 mars efterföljande år. Motsvarande period året före kallas för intjänandeår.
» Semesterledigheten omfattar 25 dagar med vissa undantag.
» Sjukdagar under semesterperioden utgör inte semesterdagar.
» För semesterlön tillämpas numera samma löneregeln, vilket innebär att man behåller sin vanliga månadslön och får utöver den ett semestertillägg som är 0,43 procent av aktuell månadslön (Observera att denna summa är högre i de allra flesta kollektivavtal, normalt 0,8 procent).
» För anställda med oregelbunden tjänsteomfattning, till exempel timanställda, och anställda som har stor del av sin lön i rörliga delar, till exempel provision, beräknas semesterlönen som 12 procent av arbetstagarens lön under intjänandeåret.
» Den som har rätt till mer än 20 dagars semester har rätt att spara överskjutande dagar under fem år.

Semesterlagen i sin helhet hittar du här

Studieledighet
Du har enligt studieledighetslagen rätt att vara ledig för studier. För att få ledigt för allmän utbildning ska du ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller tolv månader under de senaste två åren. Om företaget har bytt ägare eller du har arbetat på olika företag inom samma koncern kan du få till tillgodoräkna dig den tiden. Vid fackliga studier finns inga krav på anställningstid.Läs mer.