Vid flerdygnsförättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren logikostnad, traktamente och resetillägg med belopp enligt gällande gällande avtal (Trakt 91).

Vid endagsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten kan det enligt lokala avtal utgå resetillägg. Vid resa utanför ordinarie arbetstid utgår färdtidsersättning enligt Bilaga A till Allmänna bestämmelser.