Arbetsgivaren kan, om det anses nödvändigt, begära att arbetstagare är i jour eller beredskap.

Med jour menas att du måste stanna kvar på arbetsplatsen. Med beredskap menas att du måste vara anträffbar på telefon. Du ska omedelbart kunna träda i tjänst vid behov. Förläggs jour- och beredskapsarbete till lördagar samt sön- och helgdagar ökar jour- och beredskapsersättningen med 100 procent.