Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobbar inom landsting eller kommunal sektor

För dig som är anställd inom kommunal eller landstingskommunal sektor regleras frågor som rör din arbetstid av kollektivavtal.

Normalt är arbetstiden för heltidsanställd 40 timmar per helgfri vecka. I regel är lördagarna lediga. Om du arbetar på sön- och helgdagar har du istället schemalagd tjänstgöring med i genomsnitt 38 1/4 timmar per vecka eller 153 timmar på en fyraveckorsperiod med nio fridagar.

På många arbetsplatser har flexibel arbetstid införts, vilket innebär att du har rätt att inom fastställda ramar själv bestämma när arbetsdagen ska börja och sluta.

Olika typer av arbetstid inom landsting och kommunal sektor

Övertidsersättning

Obekväm arbetstid

Jour och beredskap

Tillägg för förskjuten arbetstid

Rese- och färdtidsersättning