Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Arbetsmiljö /  Skyddsombud

I Sverige ska arbetsgivare och arbets­tagare tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö. Skyddsombud för de anställdas talan. Men vilka rättigheter och skyldigheter har ett ombud? Vad innebär det att vara skyddsombud?

Vad är ett skyddsombud?
Vad gör ett skyddsombud?
Vilka krav kan ett skyddsombud ställa?
Vad är en skyddskommitté?
Vad gör jag om det saknas skyddsombud på min arbetsplats?