Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Anställningsformer /  Ditt anställningsavtal

Checklista - detta bör finnas med.

Om du tackar ja till ett jobberbjudande innebär det att du och din arbetsgivare ingår ett bindande anställningsavtal. Muntliga avtal är bindande, men för att det inte ska uppstå några oklarheter är det viktigt att du får ett skriftligt anställningsavtal, helst innan du börjar din anställning.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal bygger ditt anställningsavtal på de villkor som anges i kollektivavtalet. Även reglementen eller policies på arbetsplatsen kan innehålla regler som gäller som anställningsvillkor. Men du har likväl möjlighet att individuellt förhandla om anställningsvillkor som du tycker är viktiga. Är du osäker på vad som gäller, kontakta DIK:s medlemsjour.

Här nedan finns en checklista du bör gå igenom innan du skriver under anställningsavtalet

Checklista ditt anställningsavtal

 • Parter. Att det är du och din arbetsgivare som ingår avtalet kan synas självklart, men likväl måste det framgå vilka de båda parterna är.
 • Befattning. Vilken är din befattning? Är den förenad med personalansvar?
 • Arbetsuppgifter. Vilka uppgifter ska du jobba med? Har du något ansvarsområde?
 • Tillträdesdag. När börjar du din anställning?
 • Anställningsform. Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller gäller den tillsvidare? Anställningsavtalet gäller tillsvidare, så kallad "fast anställning", om inget annat har avtalats mellan dig och din arbetsgivare. Läs mer under Anställningsformer.
 • Placeringsort(er)/arbetsplats(er). Var ska du jobba?
 • Arbetstid/övertid. Vilka arbetstider ska du ha? Vad gäller om du arbetar övertid? Ska du få kompensation i form av tid eller pengar? Läs mer under Din arbetstid.
 • Semester. Semester utgår enligt lag med 25 semesterdagar per semesterår. Den som avstår från övertidsersättning bör avtala om minst fem extra semesterdagar per semesterår. Förskottssemester bör utgå för semesterledighet i den mån du inte tjänat in semesterlön. Läs mer om Semester och ledighet
 • Lön. Vilken är din fasta kontanta månadslön? Har du rörlig lön? När sker lönerevision? I vilket års nivå gäller lönen? När betalas lönen ut? Läs mer under Din lön.
 • Pensionsförmåner. Bolaget ska ansluta dig till de avtal som gäller på din arbetsmarknadssektor. Läs mer om Pension
 • Övriga förmåner. Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etcetera? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?
 • Tjänsteresor. Vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren? Vilka traktamenten med beloppsnivåer gäller för dina resor inom och utom Sverige? Vilka bilersättningar gäller för dina tjänsteresor inom Sverige?
 • Uppsägningstid. Hur lång tid i förväg måste arbetsgivaren meddela uppsägning? Hur lång tid i förväg måste du säga upp dig?
 • Konkurrensklausul. Om din arbetsgivare vill ha konkurrensklausul för dig bör du kontakta DIK:s kansli för rådgivning.
 • Kollektivavtal. Du bör se till att övriga anställningsvillkor såsom sjuklön, uppsägningstider, restidsersättning, arbetstider med mera följer något kollektivavtal. Läs mer om Kollektivavtal